ZAINWESTUJ
Niniejsza strona internetowa należy do spółki Polski Eko Chmiel S.A. z siedzibą w Lublinie, która prowadzi przy jej wykorzystaniu ofertę publiczną oraz akcję promocyjną oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.
 • 13 680 PLN zebrany kapitał
 • 10 dni pozostały czas
 • 14 inwestorów
 • 1 999 980 PLN kwota zbiórki
 • 10 % procent oferowany
 • 180 PLN cena akcji
 • 11 111 liczba akcji
 • 30.07.2019 data zakończenia
 • 360 000 PLN próg powodzenia emisji

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania dla produkcji wysokiej jakości eko-chmielu bez zanieczyszczeń rakotwórczymi WWA na potrzeby rynków wartych miliardy złotych rocznie: browarów kraftowych, farmacji i kosmetyków.

Spotkania

problem i rozwiązanie

Unikalny punkt sprzedażowy
kreozot

problem - kreozot

Skażenie plantacji chmielu (gleba oraz szyszki) wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) pochodzącymi z oleju kreozotowego służącego do impregnacji drewnianych słupów konstrukcji nośnej chmielnika.

Od kwietnia 2018 roku, olej kreozotowy zakazany jest w Unii Europejskiej do impregnacji drewna z powodu silnie rakotwórczego działania.

Blisko 100% plantacji chmielu wykorzystuje drewniane konstrukcje nośne impregnowane olejem kreozotowym. Od dziesiątek lat ziemia, na której uprawiany jest chmiel, akumuluje rakotwórcze WWA pochodzące z tego impregnatu.

Cała branża chmielarska będzie musiała wymienić drewniane słupy konstrukcji nośnej chmielników i dokonać remediacji gruntu w celu eliminacji WWA z gleby.

rozwiązanie - Polski Eko Chmiel

Polski Eko Chmiel S.A. - jest dostawcą kompleksowego systemu zaawansowanych technologicznie kompozytowych konstrukcji nośnych chmielnika wraz z unikatową technologią monitoringu i podnoszenia efektywności upraw chmielu w środowisku wolnym od kreozotu i rakotwórczych WWA. Będziemy również oferować biologiczną remediację gruntów, na których uprawiany jest chmiel, przywracając stan gleby do zalecanych norm.

pec_white_tlo

O Spółce

Chcemy polskiego chmielarstwa 2.0. Odpowiedzialnego społecznie.

Krótka historia spółki

Spółka Polski Eko Chmiel S.A. została utworzona w celu produkcji chmielu pozbawionego zanieczyszczeń pochodzących z kreozotu oraz wdrażania i rozwijania nowych technologii w zakresie uprawy i produkcji chmielu. Mamy klarowną wizję “POLSKIEGO CHMIELARSTWA 2.0” i wiemy, jak ją zrealizować.

Jesteśmy młoda spółką, która chce zaproponować świeże spojrzenie na rynek chmielu. Obecnie Polski Eko Chmiel nie posiada własnej plantacji i nie prowadzi samodzielnie uprawy chmielu. W pierwszym okresie swojej działalności będzie zaopatrywał się w chmiel z wzorcowej plantacji w Jastkowie. W najbliższych planach inwestycyjnych określonych w materiałach dotyczących emisji jest utworzenie własnej plantacji, na bazie własnych sadzonek i na gruncie, do którego Spółka nabędzie prawo.

plantator

Plantator

Na przyszłych plantacjach powstałych w ramach naszego planu inwestycyjnego będzie uprawiać chmiel w oparciu o najnowocześniejsze technologie w branży. Jednocześnie będziemy oferować te czyste oraz innowacyjne technologie plantatorom, aby wspólnie z nimi tworzyć siłę polskiego chmielarstwa. Zamierzamy wprowadzić oznaczanie DNA chmielu z poszczególnych plantacji, aby zagwarantować czystość odmian i miejsce ich pochodzenia.

plantator

Piwa rzemieślnicze

Zebrany i przetworzony w naszej firmie chmiel będziemy oferować browarom restauracyjnym, rzemieślniczym oraz domowym piwowarom. Dzięki temu polskie piwa nie zejdą z czołówki wysokogatunkowych trunków w Europie i na świecie. Rozumiemy problemy rynku, takie jak dostępność poszukiwanych gatunków chmielu i dopasowanie kanału sprzedaży do potrzeb każdej grupy klientów.

500+

Browary i indywidualni piwowarzy

Nasz program odbudowy polskiego areału upraw ekologicznego chmielu w okresie 5 lat.

Wszystko dla chmielnika i wszystko z chmielnika

poles

1. Słupy do konstrukcji

- kompozytowe słupy konstrukcyjne

Zasilamy chmielniki najnowszymi technologiami opartymi na kompozytowych słupach konstrukcji, które są jedynym perspektywicznym substytutem zakazanych słupów drewnianych impregnowanych kreozotem.

poles

2. System monitoringu (IoT)

- Internet Rzeczy

Równocześnie wspieramy plantacje najnowocześniejszymi technologiami pomiaru parametrów środowiskowych upraw i zaawansowanej analizy obrazu, które poprzez Internet Rzeczy (IoT) pozwalają w chmurze analizować wzrost roślin i przewidywać np. pojawienie się szkodników lub chorób.

poles

3. Autonomiczny system

- nawadnianie i nawożenie

Autonomiczny system nawadniania i nawożenia pozwala optymalizować koszty i obniża do minimum udział chemikaliów w procesie uprawy.

poles

4. Bioremediancja gruntów i utylizacja słupów

- skażone kreozotem

Podejmujemy się również bioremediacji gruntów skażonych kreozotem w ramach przebudowy chmielnika według najwyższych standardów.

poles

5. OZE

- energia elektryczna ze źródeł odnawialnych

Aby przenieść zyskowność prowadzenia plantacji na zupełnie inny poziom, dostarczamy rozwiązanie umożliwiające produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

poles

6. Uprawa chmielu

- uzyskanie najwyższej jakości surowca

W przyszłości uprawa chmielu prowadzona będzie przez spółkę Polski Eko Chmiel na plantacjach według zasad integrowanej produkcji, a w kolejnym etapie produkcji EKO, celem uzyskania najwyższej jakości surowca, wolnego od zanieczyszczeń. Z chmielnika pozyskujemy szyszki chmielu wolne od związków WWA pochodzących z kreozotu i nadmiaru chemii nawozowej, zgodne z ideą integrowanej produkcji, o odmianach specjalnie dobranych pod aktualne potrzeby rynku browarów kraftowych i restauracyjnych.

poles

7. Maszyny do granulacji i ekstrakcji

- przetwarzanie szyszek chmielu

Szyszki przetwarzać będziemy we własnym zakładzie (zbudowanym ze środków z emisji akcji) wyposażonym w maszyny do granulacji i ekstrakcji. W tym roku spółka Polski Eko Chmiel po raz pierwszy sprzeda zbiór pochodzący z 4-hektarowej uprawy w Jastkowie.

poles

8. Energia odnawialna

- urządzenia produkujące energię odnawialną

Wdrażana przez nas innowacyjna konstrukcja chmielnika pozwala na montaż urządzeń produkujących energię ze źródeł odnawialnych.

Dotychczasowe osiągnięcia

Innowacyjne oraz unikatowe technologie do optymalizacji produkcji chmielu

pole chmielu

innowacyjna plantacja w Jastkowie

Spółka dysponuje prawem do sprzedaży chmielu z pierwszej, innowacyjnej, 4 hektarowej plantacji w Jastkowie. Do końca tego roku zostanie przygotowanych 10 hektarów własnego chmielnika (w przypadku pozyskania całej kwoty z emisji), z których w przyszłym roku oczekujemy zebrać około 8 ton czystego chmielu.

Cele inwestycyjne i przyszłość

Przeznaczenie zebranych środków z emisji

Środki pozyskane z emisji zamierzamy w perspektywie najbliższych 12 miesięcy przeznaczyć na następujące cele:

 • 40%

  Budowa chmielnika

  Budowa naszego chmielnika o powierzchni 10 ha i rocznych możliwościach wytwórczych ok. 20 ton chmielu – na ten cel zamierzamy przeznaczyć ok. 40% pozyskanych z emisji środków.

 • 40%

  Budowa zakładu

  Budowa specjalistycznego zakładu przetwarzania chmielu z kompletną linią do ekstrakcji i peletowania surowca – na ten cel zamierzamy przeznaczyć ok. 40% pozyskanych z emisji środków.

 • 20%

  Prowadzenie działalności gospodarczej

  Prowadzenie działalności sprzedażowej i kapitał obrotowy – na ten cel zamierzamy przeznaczyć ok. 20% pozyskanych z emisji środków.

100 ton chmielu

Do przyszłego roku planujemy przystosować kolejnych 50 ha pod naszą produkcję i osiągnąć produkcję roczną 100 ton chmielu.

500 ha nowych chmielników

Nasz program 500+ zakłada w okresie najbliższych 5 lat zbudowanie w Polsce 500 ha nowych chmielników opartych o naszą technologię, dzięki czemu możemy być liczącym się graczem na rynku czystego chmielu w Europie.

główny dostawca wysokogatunkowego chmielu

Naszym celem długoterminowym jest osiągnięcie pozycji głównego dostawcy wysokogatunkowego chmielu dla polskich browarów kraftowych oraz czołowego dostawcy nowoczesnych technologii dla plantatorów chmielu.

Zespół

Zbigniew Siedlarczyk

Zbigniew Siedlarczyk

Prezes Zarządu

Przedsiębiorca, z ponad 18-letnim doświadczeniem w pracy z międzynarodowymi firmami w zakresie marketingu, sprzedaży oraz identyfikacji, walidacji i rozwoju biznesowego poprzez wprowadzanie nowych produktów na rynek. Współtwórca aplikacji mobilnej dla produktów farmaceutycznych a ponadto również innych zastosowań mobilnych w obszarze monitorowania zdrowia.

W Polskim Eko Chmielu odpowiada za rozwój biznesu, kanały dystrybucji i plantacje. Prywatnie fizjoterapeuta.

Zbigniew Szkopek

Zbigniew Szkopek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pomysłodawca i założyciel przedsięwzięcia. Przedsiębiorca, który z sukcesem stworzył jednego z głównych graczy na europejskim rynku słupów kompozytowych - Alumast S.A. Posiada trzydziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Innowator, który o chmielnikach wie wszystko.

W Polskim Eko Chmielu odpowiada za produkcję i sprzedaż. Prywatnie żeglarz.

Bartosz Zalewski

Bartosz Zalewski

Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 15 lat pracuje na rynku inwestycji venture capital i usług doradztwa finansowego. Zrealizował ponad 70 projektów doradczych oraz inwestycyjnych o sumie transakcji przekraczającej 50 mln EUR. Akcjonariusz i udziałowiec oraz członek rad nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych.

Wspiera Polski Eko Chmiel w kwestiach biznesowo-finansowych. Prywatnie muzyk.

Bartosz Zalewski

Grzegorz Łukowiec

Wiceprezes Zarządu

Ukończył studia na Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Od początku kariery zawodowej związany jest z przetwórstwem roślinnym. Przez ponad rok zajmował się kontraktacją i skupem tytoniu. Doświadczenie w branży chmielarskiej zdobywa nieprzerwanie od 2007 roku rozpoczynając pracę na wydziale produkcji w firmie przetwarzającej chmiel. W kolejnych latach pełnił obowiązki Starszego Mistrza Produkcji i Zastępcy Szefa Produkcji. Dzięki ciężkiej pracy i zdobytemu doświadczeniu w 2010 roku został Kierownikiem, a później Dyrektorem największego w Polsce zakładu przetwarzającego chmiel. Oprócz nadzorowania procesu produkcji granulatów chmielowych, z powodzeniem prowadził projekty (między innymi projekt produkcji granulatów zizomeryzowanych) i zajmował się pozyskiwaniem surowca od plantatorów, dzieląc się przy tym z nimi swoją wiedzą i służąc radą.

W naszej spółce pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Kontraktacji.

Bartosz Zalewski

Wojciech Szkopek

Członek Rady Nadzorczej

Od kilkunastu lat związany z dystrybucją piwa dla jednego z największych producentów piwa w kraju. Pełnił funkcję Specjalisty ds. Logistyki w „Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja sp. z o.o.", spółki zależnej Grupy Żywiec S.A., później w „Distribev" sp. z o.o., a ostatnio w „Distribev Orbico" sp. z o.o., największego dystrybutora piwa w Polsce. Współautor projektów mających na celu efektywne zarządzanie planowaniem dostaw, jak i optymalizację kosztów dystrybucji piwa.

Wspiera spółkę w budowaniu kanałów dystrybucji.

Bartosz Zalewski

Przemysław Hewelt

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1996 obronił doktorat z finansów na Wydziale Finansów i Rachunkowości Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii. Pracował w bankach, firmach doradczych oraz produkcyjnych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemczech gdzie m.in. zasiadał w radzie nadzorczej Biogas Nord AG. Obecnie pracuje dla Scope Risk Solutions we Frankfurcie nad Menem.

Wspiera Polski Eko Chmiel w rozwoju biznesowym.

Dodatkowe korzyści i nagrody

dodatkowe korzyści

od 1 akcji

Certyfikat posiadania akcji

Inwestując w 1 akcje otrzymasz od nas:

 • certyfikat posiadania akcji
 • prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki
 • dostęp do panelu akcjonariusza w serwisie poświęconym spółce i akcjonariuszom
 • zaproszenie na dożynki po chmielobraniu w 2019 roku.
dodatkowe korzyści

od 3 akcji

zaproszenie na dożynki po chmielobraniu

Inwestując w 3 akcje otrzymasz od nas:

 • certyfikat posiadania akcji
 • prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki
 • dostęp do panelu akcjonariusza w serwisie poświęconym spółce i akcjonariuszom
 • 20% rabat na chmiel sprzedawany przez Polski Eko Chmiel – rabat jest aktywny przez cały czas posiadania akcji Polskiego Eko Chmielu i przechodzi wraz z akcją na każdego kolejnego jej właściciela
 • imienne zaproszenie na dożynki po chmielobraniu w 2019 roku
dodatkowe korzyści

od 10 akcji

srebrna szyszka do klapy

Inwestując w 10 akcji otrzymasz od nas:

 • korzyści z wcześniejszego pakietu
 • prawo głosowania na odmianę chmielu (spośród odmian wyselekcjonowanych przez spółkę), która zostanie posadzona na plantacji Polskiego Eko Chmielu
 • srebrną szyszkę do klapy marynarki
dodatkowe korzyści

od 20 akcji

złota szyszka do klapy

Inwestując w 20 akcji otrzymasz od nas:

 • korzyści z wcześniejszych pakietów
 • złotą szyszkę do klapy marynarki
dodatkowe korzyści

od 30 akcji

wizyta w Jastkowie

Inwestując w 30 akcji otrzymasz od nas:

 • korzyści z wcześniejszych pakietów
 • zwiedzanie wzorcowej plantacji w Jastkowie
dodatkowe korzyści

od 40 akcji

kurs piwowarstwa dla amatorów pod kierunkiem Piwowara Arkadiusza

Inwestując w 40 akcji otrzymasz od nas:

 • korzyści z wcześniejszych pakietów
 • kurs piwowarstwa pod kierunkiem specjalisty - piwowara Arkadiusza
dodatkowe korzyści

od 275 akcji

skrzynka piwa z chmielu zebranego na naszej plantacji

Inwestując w 275 akcji otrzymasz od nas:

 • korzyści z wcześniejszych pakietów
 • skrzynka piwa z chmielu zebranego z naszych plantacji na 5 kolejnych Świąt Bożego Narodzenia (warunkiem otrzymania prezentu będzie posiadanie pakietu 275 akcji przed każdymi Świętami; przywilej przechodzi na każdego inwestora, który będzie posiadał pakiet 275 akcji)
dodatkowe korzyści

od 555 akcji

możliwość skosztowania jednego z najdroższych warzyw na świecie

Inwestując w 555 akcji otrzymasz od nas:

 • korzyści z wcześniejszych pakietów
 • możliwość zakontraktowania wybranej przez siebie odmiany chmielu (na podstawie szczegółowych ustaleń ze spółką)
 • kolacja z władzami spółki, podczas której podane zostaną szparagi chmielowe – jedno z najdroższych warzyw na świecie. Po kolacji inwestor otrzyma prezent w postaci szparagów, które będzie mógł przyrządzić w swoim domu

Analiza rynku

Na plantacjach w Polsce, Czechach i Niemczech są 4 mln słupów do wymiany

Areał upraw chmielu w Polsce, Czechach i Niemczech szacowany jest na około 26 tysięcy hektarów, na których stoi około 4 milionów słupów impregnowanych zakazanym przez UE olejem kreozotowym. W perspektywie nadchodzących lat plantacje te będą musiały wymienić konstrukcje. Wymiana to proces wieloletni, należy jednak zauważyć, że każdy nowy chmielnik oraz każda naprawa uszkodzonych konstrukcji musi być zgodna z obostrzeniami UE. Specyfika budowy i warunków uprawy oraz zjawisk pogodowych na plantacjach powoduje, że jedynym perspektywicznym zamiennikiem drewna jest kompozyt. W chwili obecnej, w skali świata, wyłącznie Polski Eko Chmiel może zaoferować kompletną oraz innowacyjną technologię budowy chmielnika z wykorzystaniem kompozytu.

Sprzedaż piwa Polsce w 2018 roku wyniosła 16 mld zł

Rynek piwa w Polsce w roku 2018 wyniósł około 16 mld zł i stanowi połowę sprzedaży wszystkich alkoholi. Co istotne, zmienia się struktura rynku, czego dowodzi 40-procentowy wzrost sprzedaży piwa premium przy jednoczesnym spadku piwa economy i mainstream (podstawowego). Jeszcze wyższy wzrost zanotował segment piw bezalkoholowych, który po ubiegłorocznym, 80-procentowym wzroście, razem z piwami specjalnymi stanowi już 5% rynku (czyli ma wartość 1 mld zł).

W ciągu ostatnich 5 lat zapotrzebowanie na chmiel wzrosło o 20% w skali świata, ponieważ coraz bardziej chmielimy piwo

Najszybciej rozwijają się browary rzemieślnicze, które walnie przyczyniły się do zaprezentowania rynkowi w 2018 roku aż 853 piwnych premier. Obecnie w Polsce działa 600 browarów rzemieślniczych oraz 250 browarów kontraktowych. Analizując liczbę browarów na 1000 mieszkańców względem takich krajów jak Czechy, Niemcy lub USA można stwierdzić, że w Polsce jest miejsce na kolejne kilkaset browarów. Zachodzące zmiany w dostępności technologii warzenia piwa na potrzeby np. restauracji pozwalają oczekiwać znacznego wzrostu zapotrzebowania na wysokogatunkowy chmiel do rzemieślniczego piwa.

Indywidualni piwowarzy

Nie można zapomnieć o indywidualnych piwowarach, których w Polsce jest ok. 30 tysięcy (uważa się, że liczba ta może wzrosnąć do 100 tysięcy osób) – jest to grupa, która jest skłonna do zakupu najwyższej jakości surowców po stosunkowo wysokich cenach. Osoby zajmujące się browarnictwem rzemieślniczym kierują się przede wszystkim smakiem i jakością piwa – nie kosztami jego wytworzenia. Jedno wydaje się dzisiaj pewne – rynek piwa wszedł w nową fazę rozwoju, gdzie piwo rzemieślnicze będzie motorem napędowym rozwoju całej branży z coraz większym wpływem na decyzje konsumentów i samych koncernów.

Według ubiegłorocznego raportu koncernu Barth-Haas produkcja i zapotrzebowanie na chmiel gwałtownie rośnie, podczas gdy spożycie piwa cechuje niewielka tendencja spadkowa.

Produkcja chmielu względem spożycia piwa

spożycie piwa (mln hl)

produkcja chmielu (mln ton)

Udział chmielu w koszcie produkcji butelki piwa rośnie i z poziomu równego cenie kapsla w piwach budżetowych (czyli kilku groszy) wzrasta do złotówki w dobrze chmielonych piwach rzemieślniczych, co oznacza, że zapotrzebowanie na wysokogatunkowy chmiel do piwa będzie rosło.

Podsumowując

 • Brak jest dobrej oferty dla plantatorów, która zastąpiłaby słup impregnowany zakazanym olejem kreozotowym.

 • Rynek piwa rozwija się w zasadzie wyłącznie w odniesieniu do piwa kraftowego i bezalkoholowego.

 • W odróżnieniu od piwa mainstreamowego i ekonomicznego - piwa o wysokiej jakości notują spektakularne wzrosty sprzedaży.

 • Udział kosztu chmielu w jednej butelce wysokogatunkowego piwa (choć rośnie) wciąż jest niewielki, a dobry chmiel jest poszukiwany na rynku, zatem plantacje oferujące taki surowiec są niewrażliwe na politykę cenową koncernów.

 • Na świecie obserwujemy wyraźny trend do większego chmielenia piwa oraz chmielenia na zimno.

 • Plantacje dostarczające chmiel bardzo wysokiej jakości i w odmianach poszukiwanych przez szybko rozwijający się rynek piwa rzemieślniczego będą bardzo poszukiwanym dostawcą.

Analiza konkurencji

Aktualną konkurencją spółki w zakresie upraw ekologicznych chmielu w warunkach wolnych od kreozotu mogą być przygotowywane plantacje w Niemczech, powstające na betonowych słupach konstrukcji nośnej chmielnika. Jest to rozwiązanie znacznie mniej efektywne w porównaniu do kompozytów, bardziej kosztowne w utrzymaniu i już zdarzały się przypadki zawalenia konstrukcji na skutek gorszej wytrzymałości słupów betonowych. Różnica pomiędzy naszą technologią a rozwiązaniem betonowym polega na unikatowym w skali świata, kompleksowym podejściu do uprawy chmielu w oparciu nie tylko o konstrukcję, ale również innowacyjny system nawadniania i monitorowania uprawy w celu podniesienia wielkości i jakości zbiorów.

Strategie wyjścia dla inwestora

Możliwość wykupu akcji przez Polski Eko Chmiel S.A. w okresie od 3 do 5 lat od zakończenia emisji.

W perspektywie 5 lat chcemy rozpocząć przygotowania do wejścia na rynek publicznego obrotu akcjami.

Po zabezpieczeniu stabilnego zaplecza dla dalszego wzrostu będziemy wypłacać dywidendę.

Media o nas

tvp_lublin

lubelska agro zima

tvp_lublin

panorama lubelska

gazeta_jastkowska

gazeta jastkowska - wiosna 2019

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Opieramy rozwój biznesu na kilku źródłach finansowania - pierwsze z nich to zyski ze sprzedaży chmielu, które pojawią się już w tym roku. Drugi to dofinansowanie z programów UE - nasze projekty są innowacyjne na skalę światową, więc jesteśmy przekonani o tym, że mamy duże szanse na pozyskanie dofinansowania (już wystartowaliśmy po środki unijne). Kolejnym źródłem finansowania jest pozyskanie indywidualnych inwestorów oraz finansowania bankowego. Nasze plany są skalowalne, zatem możemy je realizować stopniowo, stale zwiększając zyski z plantacji, więc minimalizujemy ryzyko braku finansowania na rozwój.

Tak – do tej pory wiele spółek przeprowadziło tego typu akcję. Ważną informacją jest to, że akcja jest zgłoszona do Komisji Nadzoru Finansowego.

Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Pełne imię i nazwisko (wraz z polskimi znakami, jak w dowodzie osobistym) oraz adres wysyłki akcji (nie musi być to adres zamieszkania).

Zakup akcji na inną osobę jest możliwy. Podczas procesu zakupu w kroku “Podaj dane kontaktowe” wystarczy podać następujące dane: imię i nazwisko osoby, na którą mają zostać wystawione akcje (takie jak w dowodzie osobistym) oraz adres na jaki mają zostać wysłane akcje. Osoba, na którą będą wystawiane akcje musi być pełnoletnia. Po zakupie akcji na podany adres e-mail zostanie wysłany formularz zapisu na akcję. Kupujący nie musi go drukować ani wysyłać.

Jak najbardziej! Można zakupić dowolną liczbę akcji dowolną liczbę razy. Akcje się sumują, a nagrody przyznawane są według końcowej liczby akcji.

Pakiety są przyznawane według łącznej liczby zakupionych akcji podczas całego czasu trwania emisji, a nie jednorazowego zakupu. Oznacza to, że pakiet dostępny od 10 akcji otrzyma także osoba, która kupi dwa razy po 5 akcji.

Podczas zakupu akcji wystarczy podać adres, pod który ma zostać dostarczony certyfikat (i ewentualne nagrody).

Po zakupie akcji nie trzeba odprowadzać jakiegokolwiek podatku (w tym PCC).

Tak, inwestor może sprzedać swoje akcje. Podczas transakcji wystarczy wypełnić formularz umowy kupna-sprzedaży. Należy także poinformować spółkę o takiej transakcji celem wpisania do księgi akcyjnej. Podatek należy odprowadzić w przypadku sprzedaży akcji lub wypłaty dywidendy przez spółkę. Gdy dochodzi do sprzedaży akcji, sprzedający musi zapłacić podatek dochodowy 19% od uzyskanego zysku ze sprzedaży. Kupujący rozlicza się z zakupu samodzielnie, płacąc podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Inwestor mieszkający poza granicami Polski może kupić akcje spółki. Inwestorzy mieszkający na terenie Unii Europejskiej ( a także w Norwegii, Liechtensteinie, Islandii, Szwajcarii oraz w terytoriach zależnych od państw UE) w momencie wybierania sposobu płatności w operatorze płatności tPay powinni wybrać operatora płatności SEPA Payments.

W przypadku inwestorów spoza Unii Europejskiej konieczny jest bezpośredni kontakt ze spółką w celu uzyskania danych do przelewu.

Akcje wysyłane są listem poleconym na adres podany w procesie zakupu akcji. Wysyłka akcji następuje po zakończeniu emisji oraz zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Cały proces może trwać nawet 2-3 miesiące od momentu zakończenia emisji. W przypadku pytań najlepiej pisać na adres e-mail na stronie emisji lub wysłać wiadomość na profil na Facebooku.

Wartość nominalna akcji nie odzwierciedla wartości spółki. Wartość spółki określa bardzo wiele czynników trudnych do zmierzenia, takich jak perspektywa wzrostu, kapitał społeczny pracowników, potencjalne zyski. Dotyczy to zwłaszcza branży nowych technologii. Jeśli zastanowić się ile warty jest cały sprzęt, nieruchomości i inne rzeczy składające się na majątek takiej spółki jak chociażby Facebook, to ich wartość i tak będzie wielokrotnie niższa niż notowania Facebooka na giełdzie.

Wpłacone środki zostaną zwrócone inwestorom, warunki zwrotu określone są w regulaminie.

Nie, objęcie akcji nie wymaga spotkania z notariuszem.

Spółka nie jest notowana na giełdzie, a jej akcje są poza rynkiem regulowanym. W przyszłości spółka może zdecydować się na wejście na NewConnect lub GPW.