• 14 940 zł zebrany kapitał
 • Projekt
  zakończony
 • 17 inwestorów
 • 1 999 980 zł kwota zbiórki
 • 10,00 % procent oferowany
 • 180,00 zł cena akcji serii B
 • 11 111 liczba akcji serii B
 • 14.08.2019 data zakończenia
 • 360 000 zł próg powodzenia emisji

CZYSTY CHMIEL BEZ WWA, DO PIWA

Dostarczamy chmiel wolny od WWA i chemii na potrzeby browarów rzemieślniczych do produkcji piw bezalkoholowych oraz napojów na bazie chmielu. Dzięki naszemu chmielowi ciesz się zdrowiem i delektuj wyjątkowym smakiem i aromatem.

Spotkania

problem i rozwiązanie

Unikalny punkt sprzedażowy

problem - skażenie szyszek chmielu WWA (w tym rakotwórczym benzo[a]pirenem)

Piwa bezalkoholowe i napoje na bazie chmielu cieszą się coraz większą popularnością. W ostatnich 12 miesiącach rynek odnotował wzrost spożycia tych napojów sięgający 80% względem innych piw. Rośnie moda na zdrowy tryb życia. Zwracamy uwagę na to co jemy, pijemy, na ekologię. Poszukujemy produktów, które będą dobre dla naszego zdrowia i produkowane są z myślą o środowisku. W rolniczej produkcji przemysłowej mamy do czynienia z szerokim wykorzystaniem chemii nawozowej i pestycydów oraz modyfikowaniem genetycznym roślin (GMO). Coraz częściej konsumentami bezalkoholowych napojów na bazie chmielu są kobiety i młodzież, dlatego tak ważna jest jakość i czystość produktów, z jakich są wytwarzane.

Skażenie szyszek chmielu rakotwórczymi WWA (Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne) w tym najbardziej niebezpiecznym benzo(a)pirenem obecnym również w dymie tytoniowym – badania szyszek chmielu z tradycyjnych plantacji wykorzystujących drewniane słupy konstrukcji nośnej impregnowane kreozotem ujawniły, że gleba i szyszki chmielu są zanieczyszczone związkami WWA poprzez kontakt ze szkodliwym materiałem, jakim są impregnowane kreozotem słupy podporowe. Kreozot jest rakotwórczą substancją zakazaną w Unii Europejskiej. Odnotowane stężenia wykraczają w wielu przypadkach poza dopuszczalne normy zawartości WWA dla gleby i żywności.

Coraz więcej chemii w piwie – w ostatnich miesiącach coraz częściej pojawiają się informacje opisujące zanieczyszczenia chemiczne piwa, w tym podejrzewany o rakotwórcze działanie glifosat. Jego obecność w piwach wynika głównie z faktu, że jest on szeroko wykorzystywany w rolnictwie i mógł zostać tam dostarczony wraz ze słodem. Innym ważnym składnikiem piwa jest chmiel. Jednak w tym przypadku zanieczyszczenie szyszek chmielu dotyczy rakotwórczych WWA, które pochodzą z kreozotu. Ich źródłem są drewniane słupy impregnowane tym związkiem. Stwarza to konkretne ryzyko dla zdrowia ludzi i sprawia, że producenci oraz sprzedawcy piwa mogą być narażeni na pozwy ze strony konsumentów.

Problem_Bezoapiren

Coraz ostrzejsze normy w badaniach żywności pod kątem zanieczyszczenia szkodliwymi związkami chemicznymi – kontrola jakości i bezpieczeństwa żywności ma istotne znaczenie w handlu surowcami rolnymi wykorzystywanymi do produkcji wyrobów spożywczych, zarówno półproduktów, jak i produktów gotowych do spożycia. Ma to na celu ochronę konsumentów przed niebezpieczeństwem utraty zdrowia np. z powodu pozostałości chemii nawozowej, technologii obróbki żywności, czy też zanieczyszczeń pochodzących ze środowiska. Ustala się więc normy na dopuszczalny poziom szkodliwych związków, by minimalizować ryzyko dla konsumentów. Jedna z norm dotyczy zawartości WWA w żywności i innych produktach, takich jak kosmetyki.

rozwiązanie - Polski Eko Chmiel

Polski Eko Chmiel S.A. – jako swój cel przyjął dostarczanie bezpiecznego i czystego chmielu wolnego od WWA i chemii nawozowej do browarów produkujących piwa bezalkoholowe i napoje na bazie chmielu. Pierwsi i jedyni w Polsce wykorzystujemy plantację wolną od rakotwórczych WWA dzięki zastosowaniu kompleksowego systemu zaawansowanych technologicznie kompozytowych konstrukcji nośnych chmielnika bezpiecznych dla środowiska i upraw. Na 4 hektarowej plantacji w Jastkowie po raz pierwszy chmiel jest uprawiany zgodnie z zasadami integrowanej produkcji rolnej oraz w warunkach pozbawionych zanieczyszczeń WWA. Dzięki temu jest on wolny od szkodliwych związków pochodzących z oleju kreozotowego impregnującego drewniane słupy wsporcze oraz nadmiaru chemii nawozowej i pestycydów. Takie innowacyjne rozwiązanie pozwala na uzyskanie najwyższej jakości chmielu, który plasuje się pomiędzy uprawianym trakcyjnie chmielem a BIO.

Integrowana produkcja jest technologią pośrednią pomiędzy uprawą tradycyjną a ekologiczną. Na świecie traktowana jest obecnie jako najbardziej efektywna i spełniająca warunki bezpieczeństwa i jakości produktów rolnych wykorzystywanych w celach spożywczych.

Nie ma piwa bez chmielu, dlatego dążymy, by nasz chmiel wolny od WWA i chemii stał się niezastąpionym składnikiem każdego napoju tworzonego na jego bazie.

Wdrażane przez nas rozwiązania mają na celu:

 • dostarczanie chmielu wolnego od skażenia WWA i chemii do produkcji piw rzemieślniczych, napojów bezalkoholowych na bazie chmielu,
 • działania proekologiczne eliminujące z technologii uprawy chmielu niebezpieczne dla środowiska naturalnego i ludzi związki WWA pochodzące z impregnowanych kreozotem drewnianych słupów,
 • uprawa nowych odmian chmielu wraz ze znakowaniem DNA, aby piwowarze mieli pewność produktów używanych do warzenia piwa.
Rozwiazanie_PEC

Naszym motto jest
„CIESZ SIĘ CHMIELEM WOLNYM OD WWA”.

Co już zrobiliśmy i co robimy, aby zrealizować naszą strategię:

 • podpisujemy umowy z Browarami na dostawy czystego chmielu (np. Browar Jastrzębie),
 • tworzymy grupę producencką z polskimi plantatorami chmielu,
 • mamy umowę na wyłączność w zakresie bioremediacji gruntów pod obecnymi chmielnikami,
 • mamy umowę na wyłączność sprzedaży konstrukcji czystych chmielników,
 • reorganizujemy polski rynek chmielu stając się największym dostawcą i przetwórcą wolnego od WWA chmielu.

O Spółce

Chcemy polskiego chmielarstwa 2.0. Odpowiedzialnego społecznie.

Krótka historia spółki

Spółka Polski Eko Chmiel S.A. została utworzona po to, by produkować chmiel pozbawiony zanieczyszczeń WWA (Wielopierścieniowymi Węglowodorami Aromatycznymi) pochodzącymi z powszechnie wykorzystywanych na chmielnikach drewnianych słupów impregnowanych olejem kreozotowym. Poprzez wdrażanie i rozwijanie nowych technologii w zakresie integrowanej uprawy i produkcji chmielu wprowadzamy naszą wizję “POLSKIEGO CHMIELARSTWA 2.0” po to, by produkować lepiej, czyściej i zapewnić bezpieczny produkt nieszkodzący konsumentom.

Jesteśmy młodą spółką, która kieruje się odpowiedzialnym podejściem do produkcji chmielu mającym na celu ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem, bezpieczeństwem ludzi pracujących na plantacjach chmielu oraz konsumentów korzystających z jego dobroczynnego działania. Jesteśmy start-up’em, ale nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów z zakresu zarządzania, finansów, produkcji i przetwarzania chmielu, a także sprzedaży i dystrybucji. Mamy klarowną wizję naszego projektu i tego, co chcemy osiągnąć.

piwa_bez_wwa

Obecnie Polski Eko Chmiel nie posiada własnej plantacji i nie prowadzi samodzielnie uprawy chmielu, jednak posiadamy umowy na wyłączność w zakresie sprzedaży innowacyjnych technologii w zakresie budowy i konstrukcji czystych chmielników, bioremediacji skażonej WWA gleby oraz prawa do sprzedaży chmielu z pierwszej i jedynej w Polsce i na Świecie, wzorcowej plantacji w Jastkowie, z której w tym roku zostanie zebrany pierwszy chmiel.

Pierwsze piwa uwarzone z naszego chmielu wolnego od WWA będzie można spróbować już jesienią tego roku. Będzie to limitowana seria wyprodukowana przez współpracujące z nami browary.

W najbliższych planach inwestycyjnych określonych w materiałach dotyczących emisji jest utworzenie własnej plantacji kilkudziesięciu odmian chmielu, na gruncie, do którego Spółka nabędzie prawo.

Jak chcemy zbudować wartość firmy

Aby osiągnąć opisane cele, chcemy współpracować z rynkiem chmielarskim i browarniczym poprzez:

 • wprowadzenie znakowania genetycznego odmian chmielu;
 • przebudowę polskich plantacji chmielu w celu usunięcia z nich źródła skażenia; będziemy również budować własną plantację;
 • zastosowanie najnowszych technologii korzystających z energii odnawialnej w celu wprowadzenia nowych metod suszenia chmielu;
 • współpracę z browarami w celu wprowadzenia na rynek nowych odmian piwa oraz bezalkoholowych napojów chmielowych, jak również zastosowania innowacji w procesie chmielenia;
 • wszystkie nasze działania pozwolą stać się Polsce wiodącym producentem czystego chmielu wolnego od WWA oraz produktów z tego chmielu.
plantator

Plantator

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie kompozytowych konstrukcji nośnych chmielnika bezpiecznych dla środowiska i upraw, produkowane szyszki są wolne od WWA. Natomiast, poprzez uprawę zgodnie z zasadami integrowanej produkcji rolnej, unikamy nadmiaru chemii nawozowej i pestycydów. Dlatego nasze produkty spełniają rygorystyczne wymagania czystości i jakości, w tym norm zanieczyszczeń WWA.

plantator

PIWA RZEMIEŚLNICZE I BEZALKOHOLOWE

Oferowany przez nas chmiel wolny od WWA dedykujemy browarom rzemieślniczym, restauracyjnym oraz wszystkim tym piwowarom, którzy chcą wyróżnić swój produkt chmielem czystym i uprawianym z dbałością o środowisko i ludzi. Dzięki rygorystycznemu podejściu do uprawy i genetycznej czystości roślin, otrzymany produkt spełnia najwyższe normy dotyczące jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych. Chcemy oferować nawet do kilkudziesięciu różnych odmian chmielu by zapewnić półkę z przyprawami dla wyobraźni i kreatywności piwowarów. Naszym celem jest by warzone piwa i napoje na bazie chmielu wolnego od WWA i nadmiaru chemii, cieszyły gusta szerokiego grona amatorów tych napojów.

500+

Browary i indywidualni piwowarzy

Nasz program odbudowy polskiego areału upraw czystego chmielu w okresie 5 lat ma dać polskim browarom niezależność od surowca sprowadzanego z zagranicy i jednocześnie stwarzać nowe miejsca pracy dla plantatorów chmielu.

Ze względu na wieloletni proces uzyskiwania certyfikacji upraw ekologicznych, zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie naszej produkcji od integrowanej uprawy, która jest najbardziej ekonomiczną formą czystej produkcji rolnej dla zapewnienia dostaw czystego surowca wolnego od WWA i nadmiaru chemii nawozowej i pestycydów. W dalszej kolejności planujemy konwersję na części upraw do uzyskania certyfikatu ekologicznego.

POLSKI EKO CHMIEL S.A. ŁAŃCUCH WARTOŚCI

bez wwa
dna

Kontrola jakości odmian chmielu (znakowanie DNA, kontrola przepływu surowca).

granulat

Przetworzenie chmielu (suszenie z zachowaniem wartościowych substancji i ograniczeniem wpływu szkodliwych substancji).

kadzie

Innowacyjne metody chmielenia piwa (zdrowsze piwo, stabilna receptura, oszczędność surowca i kosztów).

kufel

Zawsze taki sam smak piwa.

Dotychczasowe osiągnięcia

Uprawa, produkcja i sprzedaż chmielu wolnego od WWA i zanieczyszczeń chemicznych dla potrzeb wytwarzania piw rzemieślniczych i bezalkoholowych oraz napojów na bazie chmielu.

pole chmielu

innowacyjna plantacja w Jastkowie

Spółka dysponuje prawem do sprzedaży chmielu z pierwszej, innowacyjnej, 4 hektarowej plantacji w Jastkowie, z której w tym roku zostanie zebrany pierwszy chmiel. Do końca tego roku zostanie przygotowanych 10 hektarów własnego chmielnika (w przypadku pozyskania całej kwoty z emisji), z których w przyszłym roku oczekujemy zebrać około 8 ton czystego chmielu.

skrzynka_chmielu_piwo_bez_wwa

Produkcja granulatów i ekstraktów

Wybrana przez nas hala pod zakład przetwarzania chmielu jest już gotowa i czeka na nasze maszyny.

Cele inwestycyjne i przyszłość

Przeznaczenie zebranych środków z emisji

Środki pozyskane z emisji zamierzamy w perspektywie najbliższych 12 miesięcy przeznaczyć na następujące cele:

 • 40%

  Budowa chmielnika

  Budowa naszego chmielnika o powierzchni 10 ha i rocznych możliwościach wytwórczych ok. 20 ton chmielu – na ten cel zamierzamy przeznaczyć ok. 40% pozyskanych z emisji środków.

 • 40%

  Budowa zakładu

  Budowa specjalistycznego zakładu przetwarzania chmielu z kompletną linią do ekstrakcji i peletowania surowca – na ten cel zamierzamy przeznaczyć ok. 40% pozyskanych z emisji środków.

 • 20%

  Prowadzenie działalności gospodarczej

  Prowadzenie działalności sprzedażowej i kapitał obrotowy – na ten cel zamierzamy przeznaczyć ok. 20% pozyskanych z emisji środków.

100 ton chmielu

Do przyszłego roku planujemy przystosować kolejnych 50 ha pod naszą produkcję i osiągnąć produkcję roczną 100 ton chmielu.

500 ha nowych chmielników

Nasz program 500+ zakłada w okresie najbliższych 5 lat zbudowanie w Polsce 500 ha nowych chmielników opartych o naszą technologię, dzięki czemu możemy być liczącym się graczem na rynku czystego chmielu w Europie.

główny dostawca wysokogatunkowego chmielu

Naszym celem długoterminowym jest osiągnięcie pozycji głównego dostawcy wysokogatunkowego chmielu dla polskich browarów kraftowych oraz czołowego dostawcy nowoczesnych technologii dla plantatorów chmielu.

Zespół

Zbigniew Siedlarczyk

Zbigniew Siedlarczyk

Prezes Zarządu

Przedsiębiorca, z ponad 18-letnim doświadczeniem w pracy z międzynarodowymi firmami w zakresie marketingu, sprzedaży oraz identyfikacji, walidacji i rozwoju biznesowego poprzez wprowadzanie nowych produktów na rynek. Współtwórca aplikacji mobilnej dla produktów farmaceutycznych a ponadto również innych zastosowań mobilnych w obszarze monitorowania zdrowia.

W Polskim Eko Chmielu odpowiada za rozwój biznesu, kanały dystrybucji i plantacje. Prywatnie fizjoterapeuta.

Zbigniew Szkopek

Zbigniew Szkopek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pomysłodawca i założyciel przedsięwzięcia. Przedsiębiorca, który z sukcesem stworzył jednego z głównych graczy na europejskim rynku słupów kompozytowych - Alumast S.A. Posiada trzydziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Innowator, który o chmielnikach wie wszystko.

W Polskim Eko Chmielu odpowiada za produkcję i sprzedaż. Prywatnie żeglarz.

Bartosz Zalewski

Bartosz Zalewski

Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 15 lat pracuje na rynku inwestycji venture capital i usług doradztwa finansowego. Zrealizował ponad 70 projektów doradczych oraz inwestycyjnych o sumie transakcji przekraczającej 50 mln EUR. Akcjonariusz i udziałowiec oraz członek rad nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych.

Wspiera Polski Eko Chmiel w kwestiach biznesowo-finansowych. Prywatnie muzyk.

Bartosz Zalewski

Grzegorz Łukowiec

Wiceprezes Zarządu

Ukończył studia na Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Od początku kariery zawodowej związany jest z przetwórstwem roślinnym. Przez ponad rok zajmował się kontraktacją i skupem tytoniu. Doświadczenie w branży chmielarskiej zdobywa nieprzerwanie od 2007 roku rozpoczynając pracę na wydziale produkcji w firmie przetwarzającej chmiel. W kolejnych latach pełnił obowiązki Starszego Mistrza Produkcji i Zastępcy Szefa Produkcji. Dzięki ciężkiej pracy i zdobytemu doświadczeniu w 2010 roku został Kierownikiem, a później Dyrektorem największego w Polsce zakładu przetwarzającego chmiel. Oprócz nadzorowania procesu produkcji granulatów chmielowych, z powodzeniem prowadził projekty (między innymi projekt produkcji granulatów zizomeryzowanych) i zajmował się pozyskiwaniem surowca od plantatorów, dzieląc się przy tym z nimi swoją wiedzą i służąc radą.

W naszej spółce pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Kontraktacji.

Bartosz Zalewski

Wojciech Szkopek

Członek Rady Nadzorczej

Od kilkunastu lat związany z dystrybucją piwa dla jednego z największych producentów piwa w kraju. Pełnił funkcję Specjalisty ds. Logistyki w „Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja sp. z o.o.", spółki zależnej Grupy Żywiec S.A., później w „Distribev" sp. z o.o., a ostatnio w „Distribev Orbico" sp. z o.o., największego dystrybutora piwa w Polsce. Współautor projektów mających na celu efektywne zarządzanie planowaniem dostaw, jak i optymalizację kosztów dystrybucji piwa.

Wspiera spółkę w budowaniu kanałów dystrybucji.

Bartosz Zalewski

Przemysław Hewelt

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1996 obronił doktorat z finansów na Wydziale Finansów i Rachunkowości Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii. Pracował w bankach, firmach doradczych oraz produkcyjnych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemczech gdzie m.in. zasiadał w radzie nadzorczej Biogas Nord AG. Obecnie pracuje dla Scope Risk Solutions we Frankfurcie nad Menem.

Wspiera Polski Eko Chmiel w rozwoju biznesowym.

Dodatkowe korzyści i nagrody

dodatkowe korzyści

od 1 akcji

Certyfikat posiadania akcji

Inwestując w 1 akcje otrzymasz od nas:

 • certyfikat posiadania akcji
 • prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki
 • dostęp do panelu akcjonariusza w serwisie poświęconym spółce i akcjonariuszom
 • zaproszenie na dożynki po chmielobraniu w 2019 roku.
dodatkowe korzyści

od 3 akcji

zaproszenie na dożynki po chmielobraniu

Inwestując w 3 akcje otrzymasz od nas:

 • certyfikat posiadania akcji
 • prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki
 • dostęp do panelu akcjonariusza w serwisie poświęconym spółce i akcjonariuszom
 • 20% rabat na chmiel sprzedawany przez Polski Eko Chmiel – rabat jest aktywny przez cały czas posiadania akcji Polskiego Eko Chmielu i przechodzi wraz z akcją na każdego kolejnego jej właściciela
 • imienne zaproszenie na dożynki po chmielobraniu w 2019 roku
dodatkowe korzyści

od 10 akcji

srebrna szyszka do klapy

Inwestując w 10 akcji otrzymasz od nas:

 • korzyści z wcześniejszego pakietu
 • prawo głosowania na odmianę chmielu (spośród odmian wyselekcjonowanych przez spółkę), która zostanie posadzona na plantacji Polskiego Eko Chmielu
 • srebrną szyszkę do klapy marynarki
dodatkowe korzyści

od 20 akcji

złota szyszka do klapy

Inwestując w 20 akcji otrzymasz od nas:

 • korzyści z wcześniejszych pakietów
 • złotą szyszkę do klapy marynarki
dodatkowe korzyści

od 30 akcji

wizyta w Jastkowie

Inwestując w 30 akcji otrzymasz od nas:

 • korzyści z wcześniejszych pakietów
 • zwiedzanie wzorcowej plantacji w Jastkowie
dodatkowe korzyści

od 40 akcji

kurs piwowarstwa dla amatorów pod kierunkiem Piwowara Arkadiusza

Inwestując w 40 akcji otrzymasz od nas:

 • korzyści z wcześniejszych pakietów
 • kurs piwowarstwa pod kierunkiem specjalisty - piwowara Arkadiusza
dodatkowe korzyści

od 275 akcji

skrzynka piwa z chmielu zebranego na naszej plantacji

Inwestując w 275 akcji otrzymasz od nas:

 • korzyści z wcześniejszych pakietów
 • skrzynka piwa z chmielu zebranego z naszych plantacji na 5 kolejnych Świąt Bożego Narodzenia (warunkiem otrzymania prezentu będzie posiadanie pakietu 275 akcji przed każdymi Świętami; przywilej przechodzi na każdego inwestora, który będzie posiadał pakiet 275 akcji)
dodatkowe korzyści

od 555 akcji

możliwość skosztowania jednego z najdroższych warzyw na świecie

Inwestując w 555 akcji otrzymasz od nas:

 • korzyści z wcześniejszych pakietów
 • możliwość zakontraktowania wybranej przez siebie odmiany chmielu (na podstawie szczegółowych ustaleń ze spółką)
 • kolacja z władzami spółki, podczas której podane zostaną szparagi chmielowe – jedno z najdroższych warzyw na świecie. Po kolacji inwestor otrzyma prezent w postaci szparagów, które będzie mógł przyrządzić w swoim domu

Analiza rynku

Na plantacjach w Polsce, Czechach i Niemczech są 4 mln słupów do wymiany

Areał upraw chmielu w Polsce, Czechach i Niemczech szacowany jest na około 26 tysięcy hektarów, na których stoi około 4 milionów słupów impregnowanych zakazanym przez UE olejem kreozotowym. W perspektywie nadchodzących lat plantacje te będą musiały wymienić konstrukcje. Wymiana to proces wieloletni, należy jednak zauważyć, że każdy nowy chmielnik oraz każda naprawa uszkodzonych konstrukcji musi być zgodna z obostrzeniami UE. Specyfika budowy i warunków uprawy oraz zjawisk pogodowych na plantacjach powoduje, że jedynym perspektywicznym zamiennikiem drewna jest kompozyt. W chwili obecnej, w skali świata, wyłącznie Polski Eko Chmiel może zaoferować kompletną oraz innowacyjną technologię budowy chmielnika z wykorzystaniem kompozytu.

Sprzedaż piwa Polsce w 2018 roku wyniosła 16 mld zł

Rynek piwa w Polsce w roku 2018 wyniósł około 16 mld zł i stanowi połowę sprzedaży wszystkich alkoholi. Co istotne, zmienia się struktura rynku, czego dowodzi 40-procentowy wzrost sprzedaży piwa premium przy jednoczesnym spadku piwa economy i mainstream (podstawowego). Jeszcze wyższy wzrost zanotował segment piw bezalkoholowych, który po ubiegłorocznym, 80-procentowym wzroście, razem z piwami specjalnymi stanowi już 5% rynku (czyli ma wartość 1 mld zł).

W ciągu ostatnich 5 lat zapotrzebowanie na chmiel wzrosło o 20% w skali świata, ponieważ coraz bardziej chmielimy piwo

Najszybciej rozwijają się browary rzemieślnicze, które walnie przyczyniły się do zaprezentowania rynkowi w 2018 roku aż 853 piwnych premier. Obecnie w Polsce działa ponad 300 browarów rzemieślniczych, w tym browary kontraktowe. Analizując liczbę browarów na 1000 mieszkańców względem takich krajów jak Czechy, Niemcy lub USA można stwierdzić, że w Polsce jest miejsce na kolejne kilkaset browarów. Zachodzące zmiany w dostępności technologii warzenia piwa na potrzeby np. restauracji pozwalają oczekiwać znacznego wzrostu zapotrzebowania na wysokogatunkowy chmiel do rzemieślniczego piwa.

Indywidualni piwowarzy

Nie można zapomnieć o indywidualnych piwowarach, których w Polsce jest ok. 30 tysięcy (uważa się, że liczba ta może wzrosnąć do 100 tysięcy osób) – jest to grupa, która jest skłonna do zakupu najwyższej jakości surowców po stosunkowo wysokich cenach. Osoby zajmujące się browarnictwem rzemieślniczym kierują się przede wszystkim smakiem i jakością piwa – nie kosztami jego wytworzenia. Jedno wydaje się dzisiaj pewne – rynek piwa wszedł w nową fazę rozwoju, gdzie piwo rzemieślnicze będzie motorem napędowym rozwoju całej branży z coraz większym wpływem na decyzje konsumentów i samych koncernów.

Według ubiegłorocznego raportu koncernu Barth-Haas produkcja i zapotrzebowanie na chmiel gwałtownie rośnie, podczas gdy spożycie piwa cechuje niewielka tendencja spadkowa.

Produkcja chmielu względem spożycia piwa

spożycie piwa (mln hl)

produkcja chmielu (mln ton)

Udział chmielu w koszcie produkcji butelki piwa rośnie i z poziomu równego cenie kapsla w piwach budżetowych (czyli kilku groszy) wzrasta do złotówki w dobrze chmielonych piwach rzemieślniczych, co oznacza, że zapotrzebowanie na wysokogatunkowy chmiel do piwa będzie rosło.

Podsumowując

 • Brak jest dobrej oferty dla plantatorów, która zastąpiłaby słup impregnowany zakazanym olejem kreozotowym.

 • Rynek piwa rozwija się w zasadzie wyłącznie w odniesieniu do piwa kraftowego i bezalkoholowego.

 • W odróżnieniu od piwa mainstreamowego i ekonomicznego - piwa o wysokiej jakości notują spektakularne wzrosty sprzedaży.

 • Udział kosztu chmielu w jednej butelce wysokogatunkowego piwa (choć rośnie) wciąż jest niewielki, a dobry chmiel jest poszukiwany na rynku, zatem plantacje oferujące taki surowiec są niewrażliwe na politykę cenową koncernów.

 • Na świecie obserwujemy wyraźny trend do większego chmielenia piwa oraz chmielenia na zimno.

 • Plantacje dostarczające chmiel bardzo wysokiej jakości i w odmianach poszukiwanych przez szybko rozwijający się rynek piwa rzemieślniczego będą bardzo poszukiwanym dostawcą.

Analiza konkurencji

Aktualną konkurencją spółki w zakresie upraw ekologicznych chmielu w warunkach wolnych od kreozotu mogą być przygotowywane plantacje w Niemczech, powstające na betonowych słupach konstrukcji nośnej chmielnika. Jest to rozwiązanie znacznie mniej efektywne w porównaniu do kompozytów, bardziej kosztowne w utrzymaniu i już zdarzały się przypadki zawalenia konstrukcji na skutek gorszej wytrzymałości słupów betonowych. Różnica pomiędzy naszą technologią a rozwiązaniem betonowym polega na unikatowym w skali świata, kompleksowym podejściu do uprawy chmielu w oparciu nie tylko o konstrukcję, ale również innowacyjny system nawadniania i monitorowania uprawy w celu podniesienia wielkości i jakości zbiorów.

Strategie wyjścia dla inwestora

Możliwość wykupu akcji przez Polski Eko Chmiel S.A. w okresie od 3 do 5 lat od zakończenia emisji.

W perspektywie 5 lat chcemy rozpocząć przygotowania do wejścia na rynek publicznego obrotu akcjami.

Po zabezpieczeniu stabilnego zaplecza dla dalszego wzrostu będziemy wypłacać dywidendę.

Media o nas

tvp_lublin

lubelska agro zima

tvp_lublin

panorama lubelska

gazeta_jastkowska

gazeta jastkowska - wiosna 2019

portal spożywczy

Browar Jastrzębie i spółka Polski Eko Chmiel wspólnie w projektach bez WWA www.portalspozywczy.pl
24.06.2019

rzeczpospolita

Sprzedaż udziałów poza giełdą rośnie w siłę Rzeczpospolita
13.06.2019

dla handlu

Piwo z chmielu bez szkodliwych związków WWA już niedługo w polskich sklepach www.dlahandlu.pl
24.06.2019

Dziennik Wschodni

Dziennik Wschodni – Jeszcze więcej chmielu Dziennik Wschodni
13.06.2019

Eco News

Piwo z chmielu nowej jakości już niedługo w polskich sklepach – porozumienie Browaru Jastrzębie i spółki Polski Eko Chmiel www.eco-news.pl
24.06.2019

portal spożywczy

Piwo z chmielu nowej jakości już niedługo w polskich sklepach – porozumienie Browaru Jastrzębie i spółki Polski Eko Chmiel www.portalspozywczy.forumfirm.pl
24.06.2019

Dziennik Zachodni

Piwo z chmielu nowej jakości już niedługo w polskich sklepach. Porozumienie Browaru Jastrzębie i spółki Polski Eko Chmiel www.dziennikzachodni.pl
28.06.2019

portal spożywczy

Polscy naukowcy podpisali umowę na bioremediację gruntów plantacji chmielu www.portalspozywczy.pl
18.07.2019

parkiet

Crowdfunding udziałowy: dotacja czy realna inwestycja www.parkiet.com
26.06.2019

farmer

Uprawa chmielu a bioremediacja gruntów www.farmer.pl
19.07.2019

agro polska

Plantacje chmielu bez szkodliwych substancji www.agropolska.pl
23.07.2019

wiadomosci handlowe

Technologia autorstwa polskich naukowców ułatwi ekologiczną uprawę chmielu www.wiadomoscihandlowe.pl
19.07.2019

polish science

Spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego oczyści polskie plantacje chmielu ze szkodliwych substancji www.polishscience.pl
22.07.2019

hurt i detal

Chmiel z DNA. Szykuje się rewolucja w polskim chmielarstwie www.hurtidetal.pl
22.07.2019

rynki alkoholowe

Innowacyjna metoda Rynki Alkoholowe
01.07.2019

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Opieramy rozwój biznesu na kilku źródłach finansowania - pierwsze z nich to zyski ze sprzedaży chmielu, które pojawią się już w tym roku. Drugi to dofinansowanie z programów UE - nasze projekty są innowacyjne na skalę światową, więc jesteśmy przekonani o tym, że mamy duże szanse na pozyskanie dofinansowania (już wystartowaliśmy po środki unijne). Kolejnym źródłem finansowania jest pozyskanie indywidualnych inwestorów oraz finansowania bankowego. Nasze plany są skalowalne, zatem możemy je realizować stopniowo, stale zwiększając zyski z plantacji, więc minimalizujemy ryzyko braku finansowania na rozwój.

Tak – do tej pory wiele spółek przeprowadziło tego typu akcję. Ważną informacją jest to, że akcja jest zgłoszona do Komisji Nadzoru Finansowego.

Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Pełne imię i nazwisko (wraz z polskimi znakami, jak w dowodzie osobistym) oraz adres wysyłki akcji (nie musi być to adres zamieszkania).

Zakup akcji na inną osobę jest możliwy. Podczas procesu zakupu w kroku “Podaj dane kontaktowe” wystarczy podać następujące dane: imię i nazwisko osoby, na którą mają zostać wystawione akcje (takie jak w dowodzie osobistym) oraz adres na jaki mają zostać wysłane akcje. Osoba, na którą będą wystawiane akcje musi być pełnoletnia. Po zakupie akcji na podany adres e-mail zostanie wysłany formularz zapisu na akcję. Kupujący nie musi go drukować ani wysyłać.

Jak najbardziej! Można zakupić dowolną liczbę akcji dowolną liczbę razy. Akcje się sumują, a nagrody przyznawane są według końcowej liczby akcji.

Pakiety są przyznawane według łącznej liczby zakupionych akcji podczas całego czasu trwania emisji, a nie jednorazowego zakupu. Oznacza to, że pakiet dostępny od 10 akcji otrzyma także osoba, która kupi dwa razy po 5 akcji.

Podczas zakupu akcji wystarczy podać adres, pod który ma zostać dostarczony certyfikat (i ewentualne nagrody).

Po zakupie akcji nie trzeba odprowadzać jakiegokolwiek podatku (w tym PCC).

Tak, inwestor może sprzedać swoje akcje. Podczas transakcji wystarczy wypełnić formularz umowy kupna-sprzedaży. Należy także poinformować spółkę o takiej transakcji celem wpisania do księgi akcyjnej. Podatek należy odprowadzić w przypadku sprzedaży akcji lub wypłaty dywidendy przez spółkę. Gdy dochodzi do sprzedaży akcji, sprzedający musi zapłacić podatek dochodowy 19% od uzyskanego zysku ze sprzedaży. Kupujący rozlicza się z zakupu samodzielnie, płacąc podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Inwestor mieszkający poza granicami Polski może kupić akcje spółki. Inwestorzy mieszkający na terenie Unii Europejskiej ( a także w Norwegii, Liechtensteinie, Islandii, Szwajcarii oraz w terytoriach zależnych od państw UE) w momencie wybierania sposobu płatności w operatorze płatności tPay powinni wybrać operatora płatności SEPA Payments.

W przypadku inwestorów spoza Unii Europejskiej konieczny jest bezpośredni kontakt ze spółką w celu uzyskania danych do przelewu.

Akcje wysyłane są listem poleconym na adres podany w procesie zakupu akcji. Wysyłka akcji następuje po zakończeniu emisji oraz zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Cały proces może trwać nawet 2-3 miesiące od momentu zakończenia emisji. W przypadku pytań najlepiej pisać na adres e-mail na stronie emisji lub wysłać wiadomość na profil na Facebooku.

Wartość nominalna akcji nie odzwierciedla wartości spółki. Wartość spółki określa bardzo wiele czynników trudnych do zmierzenia, takich jak perspektywa wzrostu, kapitał społeczny pracowników, potencjalne zyski. Dotyczy to zwłaszcza branży nowych technologii. Jeśli zastanowić się ile warty jest cały sprzęt, nieruchomości i inne rzeczy składające się na majątek takiej spółki jak chociażby Facebook, to ich wartość i tak będzie wielokrotnie niższa niż notowania Facebooka na giełdzie.

Wpłacone środki zostaną zwrócone inwestorom, warunki zwrotu określone są w regulaminie.

Nie, objęcie akcji nie wymaga spotkania z notariuszem.

Spółka nie jest notowana na giełdzie, a jej akcje są poza rynkiem regulowanym. W przyszłości spółka może zdecydować się na wejście na NewConnect lub GPW.